Please enable Javascript And Refesh (F5)

WinSCP v5.13.2.8455 – Phần mềm quản lý truyền tệp qua máy chủ FTP - Viet Nhap. Com
no comments

WinSCP v5.13.2.8455 – Phần mềm quản lý truyền tệp qua máy chủ FTP

WinSCP – Có rất nhiều người dùng muốn kết nối máy tính của họ trong một mạng để họ có thể dễ dàng truy cập vào máy tính của nhau khi cần thiết. Những ai muốn có một công cụ chuyển tập tin nhanh có thể dùng thử WinSCP , vì nó đi kèm với một giấy phép phần mềm miễn phí, do đó tiền của nó không cần thiết cho việc sử dụng liên tục của nó.

avatar