Please enable Javascript And Refesh (F5)

WinZip Pro v22.5 Build 13114 + v20.0 Build 11659 x86 / x64 – Phần mềm nén tệp - Viet Nhap. Com
no comments

WinZip Pro v22.5 Build 13114 + v20.0 Build 11659 x86 / x64 – Phần mềm nén tệp

WinZip là công ty hàng đầu thế giới về nén tệp, mã hóa tệp, chia sẻ tệp và sao lưu dữ liệu.Chỉ cần kéo các tệp vào tiện ích máy tính để bàn mới để ngay lập tức nén và lưu, nén và gửi email hoặc giải nén hầu như mọi tệp nén. WinZip cho phép bạn tạo các tệp Zip, LHA và Zipx – các tệp Zip nhỏ nhất của chúng tôi. Bạn cũng có thể mở và trích xuất nội dung từ các loại tệp được nén rộng nhất trong ngành, bao gồm Zip, Zipx, RAR, 7Z, BZ2, LHA, CAB, IMG, ISO và nhiều loại tệp khác.

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
avatar