Please enable Javascript And Refesh (F5)

XAMPP v7.2.5 – Tạo máy chủ web trên máy tính - Viet Nhap. Com
no comments

XAMPP v7.2.5 – Tạo máy chủ web trên máy tính

XAMPP – Nhiều người biết từ kinh nghiệm của riêng họ rằng nó không phải dễ dàng để cài đặt một máy chủ web Apache và nó trở nên khó khăn hơn nếu bạn muốn thêm MariaDB, PHP và Perl. Mục đích của XAMPP là xây dựng một bản phân phối cài đặt dễ dàng để các nhà phát triển có thể tham gia vào thế giới của Apache. Để thuận tiện cho các nhà phát triển, XAMPP được cấu hình với tất cả các tính năng được bật. Trong trường hợp sử dụng thương mại, vui lòng xem giấy phép sản phẩm, từ điểm XAMPP của mục đích sử dụng thương mại cũng miễn phí. Hiện có các bản phân phối cho Windows, Linux và OS X.

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
avatar