Please enable Javascript And Refesh (F5)

Yamicsoft Windows 10 Manager 2.2.7 – Phần mềm tối ưu hóa Windows 10 - Viet Nhap. Com
no comments

Yamicsoft Windows 10 Manager 2.2.7 – Phần mềm tối ưu hóa Windows 10

vietnhap.com – Windows 10 Manager là một tiện ích hệ thống giúp bạn tối ưu hóa, tinh chỉnh, sửa chữa và dọn dẹp Windows 10. Nó sẽ làm tăng tốc độ hệ thống của bạn, loại bỏ lỗi hệ thống, cải thiện an ninh hệ thống, và đáp ứng tất cả expectations.Windows của bạn 10 Manager là một tiện ích hệ thống giúp bạn tối ưu hóa, tinh chỉnh, sửa chữa và dọn dẹp Windows 10. Nó sẽ làm tăng tốc độ hệ thống của bạn, loại bỏ lỗi hệ thống, cải thiện an ninh hệ thống, và đáp ứng tất cả mong đợi của bạn.

 

Hướng dẫn cài đặt

1) Hãy chắc chắn rằng chống vi rút của bạn là không hoạt động và không kết nối với Internet.

2) Khi quá trình cài đặt hoàn tất, hãy nhập thư mục “KeyGen” và sao chép tệp thi hành vào vị trí cài đặt phần mềm.

3) Chạy với tư cách Quản trị viên Chạy nó. Từ trình đơn mở ra, chọn Windows 10 Manager. Vá phần mềm và sau đó sao chép chuỗi mà bạn được trình bày.

4) Mua và kích hoạt và kích hoạt phần mềm bằng cách sử dụng serial thu được.

avatar