Please enable Javascript And Refesh (F5)

Z Dictionary v1.2 – Ứng dụng từ điển ba từ - Viet Nhap. Com
no comments

Z Dictionary v1.2 – Ứng dụng từ điển ba từ

Tìm các định nghĩa, cách viết và gợi ý từ trong từ điển có thể tìm kiếm trực tuyến miễn phí với hơn 200.000 mục nhập, 70.000 phát âm thanh và 900 hình minh họa màu đầy đủ.
Danh sách các ký hiệu phát âm được sử dụng trong Từ điển này được đưa ra dưới đây trong cột do AHD đứng đầu. Cột đứng đầu EXAMPLES chứa từ được chọn để minh họa cho thấy biểu tượng AHD được phát âm như thế nào. Các chữ cái tương ứng với âm thanh với các ký hiệu AHD được in đậm. Mặc dù tương tự, các ký hiệu của AHD và IPA (Bảng chữ cái ngữ âm quốc tế) không hoàn toàn giống nhau bởi vì chúng được thiết kế cho các mục đích khác nhau.

 

Ảnh chụp màn hình

Z Dictionary 1.2

avatar