Please enable Javascript And Refesh (F5)

Zortam Mp3 Media Studio Pro v23.51 – Phần mềm quản lý và tổ chức tệp Mp3 - Viet Nhap. Com
no comments

Zortam Mp3 Media Studio Pro v23.51 – Phần mềm quản lý và tổ chức tệp Mp3

Zortam Mp3 Media Studio là tất cả-trong-một MP3 ứng dụng tổ chức để chuyển đổi audio CD sang định dạng MP3 và WAV (CD Ripper) sử dụng CDDB (Internet Cơ sở dữ liệu Compact Disc), chỉnh sửa các thẻ ID3 (Mp3 ID3 Tag Editor) với sự hỗ trợ cho ID3v1 và ID3v2 thẻ, chuyển đổi Wav sang file Mp3 và MP3 sang WAV file (Wav / Mp3 Converter), quản lý M3U danh sách nhạc (Playlist manager), đổi tên file (Mp3 Renamer) sử dụng các thẻ ID3, tìm kiếm file Mp3 trùng lặp, tìm kiếm và ghi mục lục các file Mp3 vào Mp3 thư viện, nghe Mp3 bằng cách sử dụng máy nghe nhạc MP3 yêu thích của bạn và nhiều hơn nữa.
Bạn thậm chí có thể thêm lời bài hát và hình ảnh vào thẻ ID3 của bạn (bìa, hình ảnh nghệ sĩ, vv) để các tập tin Mp3 của bạn. Với Zortam Mp3 Media Studio, chỉnh sửa thẻ ID3 rất dễ dàng và bạn có thể xử lý nhiều tệp theo ý muốn. Bạn có thể sắp xếp danh sách Mp3 theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần bằng cách sử dụng tất cả các thẻ ID3 và các trường MPEG.

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
avatar