Please enable Javascript And Refesh (F5)

ORPALIS PDF Reducer Professional 3.0.22 Full Cr@ck + Portable - Viet Nhap. Com
no comments

ORPALIS PDF Reducer Professional 3.0.22 Full Cr@ck + Portable

ORPALIS PDF Reducer là một dễ sử dụng phần mềm để giảm và tối ưu hóa các file PDF, Nó giúp bạn giảm và tối ưu hóa tài liệu PDF nhưng vẫn mang lại kết quả tốt nhất. Phần mềm này sử dụng nhiều kỹ thuật nén để tối ưu hóa các file PDF, nó có thể làm giảm kích thước tập tin PDF mà không làm giảm chất lượng. Giao diện rất dễ sử dụng, bạn có thể điều chỉnh hoạt động, hoạt động theo lô và chỉ định thư mục đầu vào và đầu ra dễ dàng.

ORPALIS PDF Reducer Professional là một phần mềm nén PDF mạnh mẽ và phần mềm giúp giảm thiểu kích thước rất tinh vi nhằm giúp người dùng tối ưu hóa và giảm các tệp PDF hiện có lên tới 80%. Phiên bản chuyên nghiệp của ORPALIS PDF Giảm cho phép người dùng có được tất cả các lợi thế của sáng tạo và rất tinh vi nhưng hiệu quả công cụ giảm kích thước PDF mà không có watermarks, giới hạn hoặc phức tạp khác.

Các tính năng chính:

 • Tự động xử lý với dòng lệnh
 • Tự động phân tích và phát hiện màu sắc
 • Cơ chế phát hiện màu tự động, vv
 • Tự động nén dựa trên kiểu dữ liệu
 • Nén các tệp PDF mà không làm giảm chất lượng
 • Tỷ lệ nén phân khúc nội dung
 • Kỹ thuật nén sáng tạo
 • Quản lý tệp PDF mà không chuyển đổi tệp
 • Giảm thiểu kích cỡ tài liệu PDF
 • Hầu hết các thuật toán nén hiệu quả
 • Phân tích bố cục trang và nén
 • Mạnh mẽ, linh hoạt nhưng vẫn dễ sử dụng
 • Loại bỏ đối tượng (chú thích, formfields, v.v …)
 • Loại bỏ các đối tượng không sử dụng và không mong muốn
 • Hỗ trợ một số thuật toán nén
 • Xử lý hàng loạt không giới hạn (đồng thời)
 • Hỗ trợ đa luồng, và nhiều hơn nữa.

Hướng dẫn cài đặt

 1. Tải và giải nén tập tin
 2. Mở file cài đặt và cài đặt bình thường
 3. Thoát cài đặt khi hoàn thành
 4. Copy file trong thư mục crack vào thư mục cài đặt
 5. Hoặc sử dụng file Portable để chạy luôn không cần cài đặt
 6. Xong.

   

 
avatar