Please enable Javascript And Refesh (F5)

Hướng dẫn Autodesk 2019 cr@ck bằng Autodesk Network License - Viet Nhap. Com
no comments

Hướng dẫn Autodesk 2019 cr@ck bằng Autodesk Network License

Hướng dẫn bằng hình ảnh tiếng việt

Sản phẩm Autodesk 2019
———————

1) Cài đặt ứng dụng Windows Autodesk

Chọn cấp phép mạng, sử dụng 666-66666666 làm nối tiếp hoặc bất kỳ thứ gì khớp với các mẫu đó
667-98989898, 400-45454545 066-66666666 .. và sử dụng khóa sản phẩm phù hợp (nếu cần)
Chọn Single License và sử dụng 127.0.0.1 làm tên máy chủ hoặc nơi đã cài đặt daemon flexlm (cú pháp có thể là port @ server),
bỏ qua tất cả thông báo cảnh báo về tệp giấy phép, nhấp vào Tiếp tục / Có để tiếp tục.

2) Cài đặt trình quản lý giấy phép mạng từ các công cụ và tiện ích thiết lập hoặc
từ DVD \ x64 \ Support \ nlm \ NLM.msi (nếu chưa thực hiện)
\ x86 \ vi-us \ Tools \ NLM \ NLM.msi hoặc
cái mà chúng tôi cung cấp NLM_2018_x64_setup.msi hoặc NLM_2018_x86_setup.msi

3) Sao chép daemon nhà cung cấp FlexLM bị bẻ khóa “adskflex.exe” vào C: \ Autodesk \ Network License Manager \ (ghi đè)


4) Sao chép adlmint.dll bị nứt vào C: \ Program Files \ Tệp phổ biến \ Autodesk Shared \ CLM \ V5 \ MSVC14 \ (ghi đè)

NB: bạn có thể phải sao chép adlmint.dll bị nứt trong thư mục đã cài đặt của ứng dụng trên một số thiết lập cũ
nếu bạn gặp lỗi giấy phép, hãy kiểm tra xem bạn có nhận được dll đó trong thư mục ứng dụng đã cài đặt hay không
ví dụ Sim Studio Tools 2016 R3 bạn PHẢI cũng sao chép các dll vào C: \ Program Files \ Autodesk \ SimStudio Công cụ 2016 R3 \ thư mục (ghi đè)

5) Chỉnh sửa lic.dat và thay đổi HOSTNAME và MAC cho phù hợp với cấu hình của bạn (nếu bạn không chắc chắn bắt đầu LMTOOLS Utility và đi đến
Cài đặt hệ thống, HOSTNAME và MAC của bạn sẽ được liệt kê)
Bạn cũng có thể thay đổi cổng của nhà cung cấp và thêm các giấy phép khóa học trước đây của bạn 🙂
Lưu tệp mà bạn muốn

6) Khởi động LMTOOLS Utility (GUI lmtools.exe)
– trong ‘dịch vụ cấu hình’, thêm tên dịch vụ “Autodesk’
chọn C: \ Autodesk \ Autodesk Network License Manager \ lmgrd.exe cho đường dẫn đến lmgrd
chọn X: \ path \ where \ you \ saved \ lic.dat cho đường dẫn đến tệp giấy phép
chọn một tệp trống để có nhật ký gỡ lỗi (tùy chọn)
đánh dấu ‘máy chủ khởi động lúc khởi động’ và ‘sử dụng dịch vụ’
Nhấp vào để lưu


– trong ‘tệp dịch vụ / giấy phép’, hãy chọn cấu hình bằng dịch vụ và đánh dấu ‘đường dẫn tệp giấy phép bỏ qua env var” (không nhấp vào đó nếu bạn
bạn muốn sử dụng giấy phép được cấp phép .. hoặc bạn sẽ phải chỉnh sửa hoặc tạo tệp Licpath.lic)
– trong ‘start / stop / read’, hãy nhấp vào ‘start server’
nhấp vào ‘tệp rereadlicense’
– trong ‘trạng thái máy chủ’, hãy nhấp vào ‘thực hiện truy vấn trạng thái’
kiểm tra xem bạn có ‘adskflex: UP v11.13.1’ không
tính năng kiểm tra được kích hoạt: Người dùng của 87011MFAA_2018_0F: (Tổng số 100 giấy phép được cấp; Tổng số 0 giấy phép đang sử dụng) chẳng hạn
– trong kiểm tra ‘máy chủ kiểm tra’ tất cả các tính năng có thể được kiểm tra
– kiểm tra nhật ký cũng giành được ‘dịch vụ định cấu hình’ nếu bạn định cấu hình

7) Bắt đầu ứng dụng
8) Khói thuốc nếu bạn muốn 🙂

Bạn cũng có thể thiết lập một hệ thống cấp phép phân tán, có một máy phục vụ tất cả chúng

Cho vẫn đề đó
bạn cần đặt biến môi trường ADSKFLEX_LICENSE_FILE trên máy khách (quy trình khác nhau tùy thuộc vào hệ điều hành).

Để đặt biến môi trường

Sử dụng quy trình được mô tả cho hệ điều hành của bạn để đặt biến môi trường:

Đối với Windows 7/8/10:

Bấm chuột phải vào Máy tính và bấm Thuộc tính, hoặc, trong Pa-nen Điều khiển, hãy chọn Hệ thống và Bảo trì> Hệ thống


Nhấp vào Cài đặt hệ thống nâng cao và chọn tab Nâng cao.


Nhấp vào Biến môi trường.
Trong hộp thoại Biến môi trường, dưới Biến hệ thống, bấm Mới.


Trong hộp thoại Biến hệ thống mới, nhập ADSKFLEX_LICENSE_FILE vào trường Tên biến.


Trong trường Giá trị biến, nhập ký hiệu tại (@) theo sau là tên máy chủ của mỗi máy chủ cấp phép mà bạn muốn trỏ máy khách. Phân tách từng tên máy chủ bằng dấu chấm phẩy (;). Ví dụ:

@ server1; @ server2; @ server3

Đừng quên mở tường lửa của bạn, bạn cũng có thể cần kiểm tra tệp LICPATH.LIC trong thư mục gốc của ứng dụng đã cài đặt trong trường hợp bạn gặp sự cố

Nếu bạn vẫn muốn sử dụng các ứng dụng 2014-15-16-17, chỉ cần thêm các tính năng của chúng với chữ ký đã sửa vào tệp giấy phép lic.dat mới của chúng tôi.

 

 

avatar