Please enable Javascript And Refesh (F5)

windows 7 ISO bản chuẩn 32bit, 64bit - Viet Nhap. Com
no comments

windows 7 ISO bản chuẩn 32bit, 64bit

Windows 7 Ultimate 32bit: Fshare 

Windows 7 Ultimate 64bit: Fshare 

Windows 7 Professional 32bit: Fshare

Windows 7 Professional 64bit: Fshare

Windows 7 Home Premium 32bit: Fshare

Windows 7 Home Premium 64bit: Fshare

Sau khi tải về bạn có thể cài win 7 bằng USB hoặc cài win từ ổ cứng

avatar