Please enable Javascript And Refesh (F5)

DICTIONARY OF MILITARY - TỪ ĐIỂN QUÂN ĐỘI - Viet Nhap. Com
no comments

DICTIONARY OF MILITARY – TỪ ĐIỂN QUÂN ĐỘI

DICTIONARY OF MILITARY- TỪ ĐIỂN CHUYÊN NGÀNH QUÂN ĐỘI – Thuật ngữ quân sự và liên quan tiêu chuẩn của Hoa Kỳ để bao gồm hoạt động chung của các lực lượng vũ trang của Hoa Kỳ. Từ điển học thuật dành cho giới Quân Đội. Cuốn sách này sẽ giúp bạn hiểu rõ các thuật ngữ trong Quân Đội. Nó sẽ là một trợ thủ đắc lực cho việc nghiên cứu chuyên ngành quân sự của bạn.

DICTIONARY OF MILITARY- TỪ ĐIỂN CHUYÊN NGÀNH QUÂN ĐỘI

avatar