Please enable Javascript And Refesh (F5)

Download Test Your Pronunciation book full - Viet Nhap. Com
no comments

Download Test Your Pronunciation book full

Tải về bộ sách Test Your Pronunciation

Test Your Pronunciation , bộ tài liệu giúp bạn học phát âm rất sát với thực tế. Trong phát âm thì giộng Anh rất là quan trọng và được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Bộ sách bao gồm file PDF và Audio sẽ hướng dẫn các bạn từng bước từng bước tăng kĩ năng phát âm của mình đến mức gần như giống người Anh bản địa :))

Link Google Drive

Download books – 5.39 MB
Download sound – 51.9 MB
password : www.p30download.com
avatar